Meníme jedálny lístok

Univerzálny recept na to, kedy, koľkokrát a ako meniť jedálny lístok v reštaurácii, neexistuje. Dá sa síce riadiť podľa niekoľkých všeobecných pravidiel (napr. meniť jedálny lístok minimálne 2x [...]

Analýza jedálneho lístka

Pravidelné sledovanie predaja jednotlivých položiek jedálneho lístka niekoľkokrát do roka (cca 3-4x pri obmene jedálneho lístka) vám môže priniesť dlhodobý úspech. Predpokladom na to je dôsledne [...]

Čo číta zákazník?

Cieľom vytvorenia efektívneho jedálneho lístka je nasmerovať pohľad zákazníka na jedlá, ktoré chceme prednostne predávať a tým dosiahnuť vyšší zisk. Vypočítajte ziskovosť jednotlivých jedál, [...]

Ceny jedál

Pri tvorbe ceny jedál je potrebné vziať do úvahy hlavne 2 faktory: vašu ziskovosť a ceny konkurencie. Predtým, ako začnete určovať ceny jedál na vašom jedálničku, si treba ujasniť, akú tržbu [...]

Vzhľad jedálneho lístka

Efektívny jedálny lístok by mal mať nasledovné znaky: Strategické umiestnenie ziskovejších jedál na lístku Vhodný typ písma (dobre čitateľný) Pútavý opis jedla Kvalitné grafické spracovanie [...]