Vzhľad jedálneho lístka

 v kategórii Jedálny lístok, MARKETING, Offline Nástroje, PREVÁDZKA

Efektívny jedálny lístok by mal mať nasledovné znaky:

  • Strategické umiestnenie ziskovejších jedál na lístku
  • Vhodný typ písma (dobre čitateľný)
  • Pútavý opis jedla
  • Kvalitné grafické spracovanie

Účinná kombinácia týchto prvkov pomáha zvýšiť predaj ziskovejších jedál. Toto podprahové pôsobenie na zákazníka môže zásadným spôsobom ovplyvniť vašu ziskovosť.

Grafické spracovanie zverte dizajnérom. Celkový návrh by mal vhodne dopĺňať zvolený obchodný koncept.

Vhodné je možno použiť aj rôzne typy písma (avšak ľahko čitateľné) na zvýraznenie ziskovejších položiek. 

Zákazník má rád komfort, ak totiž nebude rozumieť alebo môcť prečítať váš jedálny lístok, nebude sa cítiť príjemne, preto:

  • Zvoľte typ písma, ktorý sa ľahko číta
  • Zvoľte radšej väčšie písmo a ak tvoria výraznú časť vašej cieľovej skupiny starší ľudia (40+), tak ešte pridajte na veľkosti.
  • Nepoužívajte slová alebo výrazy, ktorým by zákazník nemusel rozumieť
  • Zvoľte dostatočný kontrast medzi podkladom a písmom
  • Zabezpečte dostatočné osvetlenie pri čítaní jedálneho lístka.

foto:  Brian Sawyer

Odporúčané články

Nechajte odkaz

*

Kontaktujte nás

Ak máte otázky, radi Vám na ne odpovieme.

Nečitateľné? Zmeňte text. captcha txt

Začnite písať a stlačte ENTER na vyhľadávanie...