Ako na biznis plán

 v kategórii 1) Plánovanie - koncept, lokalita, biznis plán, PRED OTVORENÍM GASTRO PREVÁDZKY

Ak nežiadame o podnikateľský úver alebo inú pôžičku na sprevádzkovanie reštaurácie, stačí nám jednoduchý a prehľadný plán. Biznis plán robíme kvôli tomu, aby

* sme si jasne určili cieľ, stratégiu a postup nášho podnikania,

* vymedzili cieľovú skupinu zákazníkov, jej správanie a výber marketingových nástrojov na pritiahnutie zákazníkov a ich udržanie,

* zhodnotili naše silné a slabé stránky,

* zhodnotili konkurenciu a jej vplyv na naše podnikanie,

* zosumarizovali predpokladanú výšku investícií, očakávané tržby, náklady a zisk

* v konečnom dôsledku porovnali skutočné hospodárenie s očakávanými obratmi a nákladmi, vyčíslili rozdiely a zistili ich príčinu – pomôže nám to lepšie si naplánovať ďalšie obdobie.

Okrem samotného biznis plánu je veľmi užitočné premyslieť si cash-flow, teda tok peňazí, čo si netreba mýliť so ziskom a načrtnúť si plán cash-flow aspoň na najbližší mesiac.

Možno sa vám zdá celé toto cvičenie len strata času – nuž, je to na vás, no seriózne podnikanie sa bez plánu nezaobíde. Spíšte si aspoň pár základných bodov, prediskutujte ich s odborníkmi, prídete ešte na ďalšie veci, ktoré by ste inak mohli opomenúť alebo podceniť. Nezabudnite, že dobre postavený plán zvyšuje vaše šance dobre sa “odpichnúť” a vybudovať úspešný a trvalý gastronomický biznis.

Podnikateľský plán (alebo inak biznis plán) nemusí byť obsiahly, kľudne môže byť spísaný do pár základných bodov. Je to ekonomické skonkretizovanie vašej gastronomickej myšlienky a zjednodušene môže byť celý váš koncept obsiahnutý v jednej prehľadnej číselnej tabuľke, ktorá obsahuje plánované obraty a náklady a predpokladanú návratnosť do projektu vložených investícií.
Pre podnikateľa je to neoceniteľný nástroj plánovania a kontroly.

Ak si želáte dostávať viac informácií o podnikaní v gastronómii, zaregistrujte sa u nás na odber informácií a budeme vás zásobovať užitočnými tipmi a návodmi pre váš biznis.

Odporúčané články

Nechajte odkaz

*

Kontaktujte nás

Ak máte otázky, radi Vám na ne odpovieme.

Nečitateľné? Zmeňte text. captcha txt

Začnite písať a stlačte ENTER na vyhľadávanie...