Podmienky používania stránky

Web stránka www.gastroonline.sk (ďalej iba „stránka“) sa poskytuje tak, ako je zobrazená. Ak ju čítate, alebo poskytujete komentáre k nej, vyjadrujete súhlas s pravidlami a obmedzeniami tu uvedenými a považujete tieto pravidlá za primerané.

Opustite stránku v prípade, ak ich za primerané nepovažujete.

Na nič uvedené na tejto stránke sa neposkytuje záruka. Výnimku tvoria iba prípady pokryté platnými zákonmi a gastro zariadenia obstarané zákazníkmi na základe riadne uzavretého obchodného vzťahu (objednávky) riadiaceho sa Zmluvou o dielo a Obchodným zákonníkom v aktuálnom znení.

Príspevky sú vyjadrením skúseností a názorov autora, boli starostlivo zosumarizované, aby poskytli čo najrelevantnejšie informácie užívateľom; avšak informácie v nich uvedené sú bez záruky a prevádzkovateľ stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť či vhodnosť ich použitia pre konkrétne účely. Použitie obsahu na webovej stránke je na vlastné riziko užívateľa.

Taktiež nezaručujeme, že budú všetky informácie dostupné neustále, ani že sú zrozumiteľné alebo úplné.

Stránka si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť. Zmena je vtedy platná, účinná a pre používateľa záväzná od dňa, kedy bola na stránke zverejnená.

Stránka má právo tieto podmienky zmeniť za nové pravidlá (ďalej iba „zmena“), ktoré budú zverejnené na stránke www.gastroonline.sk najneskôr odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmeny.

Stránka www.gastroonline.sk a užívateľ sa dohodli, že vzťahy vzniknuté na základe akéhokoľvek používania servera www.gastroonline.sk a jeho služieb sa riadia účinnými pravidlami a ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v platnom znení.

Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť 15.2.2013, upravené a doplnené dňa 7.9.2017 a dňa 22.5.2018.

Stránka nenesie zodpovednosť za:

 • Straty spôsobené informáciami a radami na stránke alebo nedodržaním pravidiel
 • Akékoľvek iné straty a spôsobené problémy
 • Zranenia a smrť kvôli nedbalosti stránky / použitiu návodov a informácií uverejnených na webe
 • Podvod alebo pokus oň, alebo nezákonné konanie alebo pokus oň, ktoré by boli spôsobené nesprávnym interpretovaním príspevkov uvedených na stránke
 • Všetky záležitosti alebo pokus o ne, ktoré sa zmenia na nezákonné alebo obmedzujúce.

V prípade, ak sa ukáže, že niektorá časť alebo bod z týchto pravidiel sa nedajú vynútiť zákonom, ostatné body alebo ich časti ostávajú v platnosti.

Akékoľvek zverejňovanie, či sťahovanie obsahu / časti stránky je možné iba so súhlasom prevádzkovateľa stránky – spoločnosti GST Consulting s.r.o. – a s uverejnením zdroja pri konkrétnej zverejnenej časti. Táto stránka je chránená autorským zákonom a inými ustanoveniami zákonov. Súhlas so zverejnením stránky či jej časti si vyžiadajte na adrese hajzok@gastroonline.sk 

Komentáre môžu obsahovať:

 • Osobné skúsenosti alebo poznatky alebo kritiku produktu alebo služby (pozitívne aj negatívne)
 • Spresnenie článku
 • Odporúčania
 • Priame alebo aj naznačené vtipy a žarty
 • Príspevky podobného druhu, ktoré sú v súlade z dobrými mravmi

Komentáre nesmú obsahovať narážky a vyjadrovania na nasledovné:

 • Drogy
 • Alkohol
 • Sex
 • Nadávky
 • Politické názory
 • SPAM komentáre
 • Odbočenie od témy
 • Veľmi krátke vyjadrenie subjektívneho postoja, ako: „dobrá kravina“, „dobré“ a pod.
 • Akékoľvek podobné vyjadrenia, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi
 • Otvorená alebo skrytá irelevantná reklama, t.j. reklama, ktorá nesúvisí s obsahom stránky.

Komentár bude vymazaný v prípade, ak do políčka „meno“ uvediete niečo iné ako vaše vlastné a skutočné meno (napr. kľúčové slovo alebo firmu)

Uveďte taktiež Vašu hlavnú emailovú adresu. Ak použijete inú, bude to považované za spam.

Váš prvý komentár na stránke nesmie obsahovať odkaz.

Ak bude akýkoľvek komentár v rozpore so zásadami, ktoré sú tu uvedené, nemusí sa zverejniť. Ak sa tak však udeje automaticky, máme právo ho dodatočne zmazať.

Obrázky na stránke môžu pochádzať:

 • Z vlastných zdrojov autorov resp. použité so súhlasom držiteľov autorských práv
 • Z databanky obrázkov
 • Pochádzajú od konkrétneho autora, ten ich však umožnil zdieľať na základe platných zákonov iných krajín (v takomto prípade je uvedené meno autora a jeho profil, resp. odkaz na zdroj obrázku).

Ochrana osobných údajov – na tomto odkaze.


Ing. Ivan Hajzok

GST Consulting sro., Kalinčiakova 26, Ivanka pri Dunaji 90028

spoločnosť registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 43925/B

IČO: 36720984; IČ DPH: SK2022307100

kontakt: ivan.hajzok@gst.sk, tel +421-910-972501

Ivanka pri Dunaji, dňa 7.9.2017

Kontaktujte nás

Ak máte otázky, radi Vám na ne odpovieme.

Nečitateľné? Zmeňte text. captcha txt

Začnite písať a stlačte ENTER na vyhľadávanie...