Pár slov na začiatok

Ak máte zabezpečený priestor pre budúcu reštauráciu, stručný koncept a biznisplán, s architektom preberáte budúci interiér a vypracovávate projekt (spolu s ďalšími zainteresovanými stranami [...]

Ostrý pohľad zákazníka

V reštaurácii sú činnosti, ktoré nie je vhodné ukazovať zákazníkom. Ak by predsa niekto trval na koncepte s „otvorenou kuchyňou“, treba zohľadniť, že TV varenie pre divákov je predsa len niečo [...]

Uvažujte trojrozmerne

Pri tvorbe projektu pre gastronomickú prevádzku (hlavne ak sa jedná o stiesnený priestor, ale aj principiálne) uvažujte tiež o využití cenného vertikálneho priestoru. Kuchyne mávajú (kvôli [...]

Ako na Plán prevádzky

Skúsme sa pozrieť na Plán prevádzky ako na detailnú prechádzku po budúcej prevádzke a predstavme si, ako budú jednotlivé praktické činnosti v kuchyni a priľahlých priestoroch prebiehať a ako budú [...]

page 1 of 2