Úvod do projektu

 v kategórii 1) Úvod do gastro technológií, 2) Návrh prevádzky, projekt, výber technológií, GASTRO ZARIADENIA A ICH EFEKTÍVNE VYUŽITIE, PRED OTVORENÍM GASTRO PREVÁDZKY

Všetko, čo tvorí súčasť konceptu – t.j. do detailov premysleného plánu budúcej reštaurácie, baru, či inej podobnej prevádzky, je teraz potrebné zakomponovať do konkrétneho projektu.

Do hry vchádzajú “externisti”

* architekt,

* dodávateľ gastronomických zariadení, ktorý vám kuchyňu a usporiadanie zariadení spravidla aj navrhne s ohľadom na hygienické a pracovné normy, praktičnosť a účelovosť,

* dodávatelia inventáru, mobiliáru ap.

* tzv. “profesisti”, ako im slangovo hovoríme, čiže elektrikári, vzduchári, plynári, vodári ap.

Je veľmi dôležité, aby všetky zainteresované strany pochopili váš konceptzohľadnili vaše špecifiká v konkrétnom projekte. Ideálne je zorganizovať stretnutie všetkých “externistov”, šéfkuchára a majiteľa, prípadne prevádzkára podniku, aby si vopred vyjasnili všetky aspekty spracovaného konceptu.

foto: Xelcise
Odporúčané články

Nechajte odkaz

*

Kontaktujte nás

Ak máte otázky, radi Vám na ne odpovieme.

Nečitateľné? Zmeňte text. captcha txt

Začnite písať a stlačte ENTER na vyhľadávanie...