Pár slov na začiatok

Ak máte zabezpečený priestor pre budúcu reštauráciu, stručný koncept a biznisplán, s architektom preberáte budúci interiér a vypracovávate projekt (spolu s ďalšími zainteresovanými stranami [...]

Úvod do projektu

Všetko, čo tvorí súčasť konceptu – t.j. do detailov premysleného plánu budúcej reštaurácie, baru, či inej podobnej prevádzky, je teraz potrebné zakomponovať do konkrétneho projektu. Do hry [...]