Zamerané na chladiace boxy

Koľko majiteľov podnikov, toľko názorov, niekto radšej používa chladené stoly, iný chladničky, prípadne ich kombináciu. Avšak najelegantnejším i najefektívnejším skladovaním potravín [...]

Vzhľad jedálneho lístka

Efektívny jedálny lístok by mal mať nasledovné znaky: Strategické umiestnenie ziskovejších jedál na lístku Vhodný typ písma (dobre čitateľný) Pútavý opis jedla Kvalitné grafické spracovanie [...]