Vyberáte si lokalitu vy alebo si lokalita vyberá vás?

 v kategórii 1) Plánovanie - koncept, lokalita, biznis plán, PRED OTVORENÍM GASTRO PREVÁDZKY

Už sme spomínali, že lokalita je dôležitým prvkom vašej marketingovej stratégie a teda jej výberu treba venovať patričnú pozornosť.

Výberu lokality má predchádzať dôkladná analýza nasledovného:

  konkurencie

  cieľovej skupiny zákazníkov – zloženie skupiny a jej gastronomických preferencií

√  komplementárnych služieb / činností, ktoré by sa dali v danej lokalite a pri danej cieľovej skupine využiť

√  dostupnosti lokality

√  okolia a možností ďalšieho využitia (napr. detské ihrisko, zeleň, terasa, ap.)  

√  možností samotného priestoru – veľkosť, rozmery, vhodnosť typu prevádzky

√  pohyb zákazníkov – typ (peší alebo motorizovaní), typické časy pohybu, frekvencia, pravidelnosť, typické časy a dni v týždni, atď.

√  iné osobitosti typické pre druh vášho konkrétneho gastronomického biznisu alebo pre samotnú lokalitu.

Pri výbere lokality je častejšie ako inokedy dôležité zvážiť nasledovné:

√  parkovanie – či už vlastné alebo verejné v blízkosti (radšej nepočítajte s tým, že k vám ľudia prejdú pešo viac ako pár krokov. Aj keď vo voľnom čase aktívne športujú, najprirodzenejší pohyb človeka – chôdza – akosi vyšiel z módy). 

√  viditeľnosť – dobrá viditeľnosť vášho vchodu (loga) je reklama zadarmo. Vaše logo a názov reštaurácie na fasáde je vaša vizitka, je to vaša značka, niečo, čo chcete, aby sa v povedomí vašich zákazníkov „usadilo“ na čo najdlhšiu dobu (značka a jej budovanie). 

√  zákaznícky potenciál v okolí – dostatočná hustota pešej alebo  automobilovej dopravy, alebo dostatočne veľká obytná alebo kancelárska lokalita. Toto bude pravdepodobne váš rybník, kde budete „loviť“ zákazníkov. Prispôsobte jeho charakteru váš  koncept. 

√  veľkosť prevádzky – ja viem, namietnete, že čím väčšia prevádzka, tým väčšia cena za plochu. Avšak aj malé bistro (ak tam plánujete variť), prejde svojím vývojom a ak sa náhodou koncept ujme, budete potrebovať dostatočne dimenzované priestory. Inak tým bude dlhodobo celý koncept trpieť a zbytočne sa pripravíte o možný zisk.  

Buďte dostatočne predvídaví a flexibilní – aj tým možno získať konkurenčnú výhodu.Všetky neskoršie úpravy počas prevádzky sú podstatne drahšie, nehovoriac o vplyve na bežiacu prevádzku.

Je pravda, že prevádzky s výbornou polohou majú veľmi často priestorové problémy (v starších budovách v centre, s klenbami a pod.). Riešením je toto všetko zohľadniť, aby tým netrpel koncept, napr. menším ale originálnym sortimentom a pod.).

Poznámka na záver: Ak náhodou natrafíte na voľné priestory v lokalite, ktorá má všetky pozitívne znaky, neváhajte sa zriecť pôvodného konceptu, ak tam nepasuje (pamätáte? – uvažujte flexibilne :))Zistite, čo by tam trh chcel a nájdite spôsob (koncept), ako túto túžbu uspokojiť.

foto: marketing deluxe
Odporúčané články

Nechajte odkaz

*

Kontaktujte nás

Ak máte otázky, radi Vám na ne odpovieme.

Nečitateľné? Zmeňte text. captcha txt

Začnite písať a stlačte ENTER na vyhľadávanie...