Podlahové vpuste

 v kategórii 6) Ďalšie gastro zariadenia, GASTRO ZARIADENIA A ICH EFEKTÍVNE VYUŽITIE, PREVÁDZKA, Tipy a postrehy

sú pri zariaďovaní profesionálnych gastro prevádzok skutočne okrajovou témou. Málokedy sa nad takou “drobnosťou” či už majiteľ budúcej reštaurácie alebo aj architekt hlbšie zamyslí. Máloktorého gastronóma napadne, že by sa tým mal vôbec zapodievať.

Je jasné, že kuchyňa je mokrá prevádzka a z hygienických dôvodov v nej musí byť podlaha vyspádovaná, aby sa dala poriadne vyčistiť / či vystriekať.

Bežným riešením je vyspádovať podlahu do tzv. guličky, čiže do jedného bodu (vo väčšej kuchyni do viacerých bodov). Čistenie je tak ale nepraktické a trvá dlho.

Už lepším riešením je vyspádovanie do mriežky, keď voda má viac miesta na odtekanie.

Avšak profesionálna kuchyňa si vyžaduje profesionálne riešenie – tým najpraktickejším je nainštalovať do podlahy pevnú nerezovú podlahovú vpusť s mrežou, ktorá sa ani pri najrušnejšej prevádzke v kuchyni nezdeformuje. Pri čistení je ideálna – stačí raz do týždňa (záleží od prevádzky) poriadne vystriekať podlahu vysokotlakovým čističom – rýchlo a efektívne.

Stačí už len myslieť na nasledovné:

1. Zohľadniť vyspádovanie podlahy ešte vo fáze PRÍPRAVY PROJEKTU, resp. návrhu kuchyne, keď možno

* prispôsobiť podlahu optimálnemu rozmiestneniu technológií v prevádzke

* myslieť na praktické napojenie vysokotlakového čističa na vodu

* počítať s cenou podlahových vpustí v celkovom rozpočte na gastro zariadenia.

2. Zahrnúť pravidelné vystriekanie podlahy do zoznamu pravidelnej údržby zariadení. Tento by mal byť vyvesený na viditeľnom mieste v kuchyni s možnosťou vyznačenia dátumu a osoby zodpovednej za vykonanie čistenia či údržby. Je rozumné, keď je povinnosť pravidelnej údržby priamo obsiahnutá v zamestnaneckej zmluve.

3. Upozorniť zamestnancov na starostlivé, no pritom opatrné vystriekavanie podlahy – treba dávať veľký pozor na prípadné elektronické zariadenia (riadiace jednotky pre chladiace zariadenia, ale aj elektrické fritézy či iné technológie), ktoré by sa pri styku s vodou mohli poškodiť. Tento bod je dôležitý pre akékoľvek čistenie v prevádzke, preto ho treba často zamestnancom pripomínať.

 

Podlahové vpuste vôbec nie sú drahým riešením z pohľadu celkovej investície do kuchyne – ich cena sa pohybuje okolo 450 EUR bez DPH pri rozmeroch 1000x300x240 mm.

Mám záujem o gastro zariadenia
Odporúčané články

Nechajte odkaz

*

Kontaktujte nás

Ak máte otázky, radi Vám na ne odpovieme.

Nečitateľné? Zmeňte text. captcha txt

Začnite písať a stlačte ENTER na vyhľadávanie...