Zamerané na chladiace boxy

Koľko majiteľov podnikov, toľko názorov, niekto radšej používa chladené stoly, iný chladničky, prípadne ich kombináciu. Avšak najelegantnejším i najefektívnejším skladovaním potravín [...]

Ako na Plán prevádzky

Skúsme sa pozrieť na Plán prevádzky ako na detailnú prechádzku po budúcej prevádzke a predstavme si, ako budú jednotlivé praktické činnosti v kuchyni a priľahlých priestoroch prebiehať a ako budú [...]