Zamerané na chladiace boxy

Koľko majiteľov podnikov, toľko názorov, niekto radšej používa chladené stoly, iný chladničky, prípadne ich kombináciu. Avšak najelegantnejším i najefektívnejším skladovaním potravín [...]

Prečo reštaurácie krachujú

Gastronomický biznis je pre svoju mnohotvárnosť a silné konkurenčné prostredie jedným z najťažších biznisov vôbec. Príčiny neúspechu či úspechu gastronomických zariadení spomínam vo viacerých [...]

Ceny jedál

Pri tvorbe ceny jedál je potrebné vziať do úvahy hlavne 2 faktory: vašu ziskovosť a ceny konkurencie. Predtým, ako začnete určovať ceny jedál na vašom jedálničku, si treba ujasniť, akú tržbu [...]

Čaro jednoduchého konceptu

Prečo je vhodné pri úvahe nad konceptom prevádzky vsadiť skôr na jednoduchosť? Jednoduchý koncept znamená efektívnosť. Efektívna prevádzka znamená nižšie náklady a efektívnejšie riadenie, teda aj [...]